петък, 25 април 2014 г.

вторник, 16 април 2013 г.

безсилен си когато срещнеш себе си

сряда, 13 март 2013 г.

Един ден по-късно


Мирише на маслени бои
Шопен свири на пиано
аз ще спя в тази стая
аз ще спя в тази стая

Рисувам си живота
разбивам си живота
и после се смея до припадък
...не е ли извратено понякога
тютюн и стая...мирише на картини, на пресни лъщящи и меки
смесено е всичко и цигарата и пианото и китарата 
смесено е всичко и мирише на красиво
няма превод за това, има само българско значение

вторник, 19 февруари 2013 г.


 NEW FROM BARCELONAнеделя, 20 януари 2013 г.
                                            Моите птици
                                           Бели като ангели
                                          Блестят в тъмното море
                                         Гледат ме, тихо ме гледат
                                        И като ангели са те
                                       Бели като ангели

четвъртък, 17 януари 2013 г.

уиски, в стая от Стария квартал на Барселона
с красиви кожени мебели и стари шкафове

чувствам се дебела и изоставена от нещо силно
моето спасение беше морето с тъмните вълни и яркото небе
безкрайното лутане, с четка в ръка
и картините правещи ме по-безстрашна
Сега не мога да чакам... а знам, че това нетърпение ще ми липсва страшно


влюбена в тъмното ти сърце, далеч от брега
оставам

може би завинаги


whiskey in a room from the old quarter of Barcelona
with beautiful leather furniture and old cabinets

I feel fat and abandoned by something strong
My salvation was the dark sea waves and the bright sky
the endless wandering, with brush in a hand
and the paintings making me more fearless
Now I cannot wait ... but I know this impatience
I will miss a lot


I love your dark heart... far from the shore I will remain
perhaps forever

  


вторник, 15 януари 2013 г.

..By the art
Some artists express the social problems, the contemporary globalization of the humanity.

Other dig deeply in themselves, to take out your own nature, to show your unique individuality.

Последователи

сладкодумковщини

  • - nothing in or out reality full of emtiness
    Преди 6 години
  • - На среща с морето съм. Пети януари е. То ми говори толкова нежно и толкова срамежливо. Гладките звуци на вълните му целуват плахо ушите ми. Малко по малк...
    Преди 7 години